تبلیغات
به رنگ خدا - کلمات پنهان
ما کودکان آینده ایرانیم

کلمات پنهان

یکشنبه 18 بهمن 1394 01:31 ب.ظ

نویسنده : زهرا پورمحمدی
در هر جمله نام یک شغل پنهان است.اگر خوب نگاه کنی،میتوانی آن را در جمله پیدا کنی
1می خواستیم دل به سفر در این دریای بیکران ندهیم اما آب ما را با خود برد
2معلم گفت:بعضی از حیوانات اهلی اند گوسفند و بز از این نوع هستند
3در آن موفقیت،او یک میخ یا طناب لازم داشت
4من قاشق غذا را به سمت دهانم بردم
5پدرم می گفت:من هم علم جغرافیا را دوست نداشتم.اما بعدها فهمیدم چقدر در زندگی کاربرد دارد.

دوستون دارم
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: معما ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 بهمن 1394 01:43 ب.ظ